17 Ocak 2015 Cumartesi

PROTESTO VE KINAMA

PROTESTO VE KINAMA                                                                                 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Cep Telefonlarına gönderilen bir mesajdan; “Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 17 Ocak 2015 Cumartesi günü Muğla’yı ziyaret edeceğini”, bu sebeple bazı yolların trafiğe kapatılacağını öğrendim.

T. C. Devleti’nin bir uyruğu olarak karayollarında bir yürüyüş yapmak istediğimde “trafiğin aksatılmaması”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı olmaması” gibi kısıt, kural ve zorunlu sınırlamalarla izin verildiği halde; Başbakan Davutoğlu için bu ayrıcalık ve imtiyaz kabilinden uygulama neden?

Anayasa ve yasalar gereği hepimiz eşit değil miyiz?

Başbakan ile ilgili bu karar, ayrıcalıklı ve istisnai uygulama insan hakları, eşitlik, adalet ve demokrasi ile nasıl bağdaştırılabilir? Acaba kendisi de, T. C. Devleti’nin bir uyruğu olan Davutoğlu’nun Başbakan olması eşitlik ilkesinin ihlâl edilmesini haklı kılar mı?

Bir “Yasa bağımlısı” olarak bu kararı verenleri ve uygulayanları kınıyorum.
Muğla / Turgutreis 17. 01. 2015


“Yasa bağımlısı”
“Bilinç Çağı İnsan”
Demokrasi Öğretmeni
Bilinç Üniversitesi Kurucuları Platformu Temsilcisi
Türkiye HABİTAT Yolsuzlukları Önleme Kozası Kolaylaştırıcısı
Bilinçolog Galip (Sencil, yani diğerkâm) Baran

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@windowslive.com

Bilinç Üniversitesi’nin:
(a)    İşlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak.

(b)   Kuruluş amacı:  “Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu”, bir başka deyişle, “dünyevi değerlerin” yerini “uhrevi değerlerin” aldığı bir dünya düzeni kurmak.